Politica GDPR S.C. Behlert & Behlert Traduceri Autorizate S.R.L

În 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care sa permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Operatorul

Societatea S.C. Behlert & Behlert Traduceri Autorizate S.R.L.. cu sediul în Șos. Giurgiului nr 104-116 bl. A, sc.4, ap.122, București, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului București sub nr J40/8037/2011, CUI 28748517, reprezentată de dna. Golebiewski Simona  este responsabilă pentru procesarea datelor descrise mai jos.

Ce date personale prelucrăm?

S.C. Behlert & Behlert Traduceri Autorizate S.R.L.. colectează și păstrează date despre dumneavoastră, pentru a procesa solicitarea dumneavoastră referitoare la colaborarea în cadrul proiectelor de traducere, pentru a dezvolta colaborare cu traducătorii liber-profesioniști.

Tipul de date prelucrate

 • Date de identificare (numele, prenumele, locul nașterii, CNP, serie și nr C.I. adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă, adresa de email, număr de telefon , etc.)
 • Datele companiei pe care o reprezentați
 • Acorduri contractuale semnate cu S.C. Behlert & Behlert Traduceri Autorizate S.R.L..
 • Date financiare – bancare – pentru a efectua plați către dumneavoastră sau a primi plățile efectuate de dumneavoastră
 • CV-urile și scrisorile dumneavoastră de intenție
 • Pentru colaborarea cu traducătorii autorizați –copie după autorizație , CIF și C.I., o copie a diplomelor, dacă este necesar, CV-ul, recomandări
 • Datele provenite din actele pe care le traducem (deoarece intrăm în posesia lor, în momentul în care ni se solicită traducerea actelor care conțin astfel de date)
 • Date de angajare
 • Orice tip de date necesare colaborării cu S.C. Behlert & Behlert Traduceri Autorizate S.R.L.., cele de mai sus fiind câteva exemple, fără limitare la acestea

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră ?

Datele vor fi stocate pe o perioada determinată, atât timp cât există contractul de colaborare în vigoare și, în situaţia unui litigiu, pe parcursul soluționării acelui litigiu, precum și în conformitate cu legislația în vigoare atât timp cât avem obligaţia legală de a le păstra (contracte de munca, de colaborare, state, facturi și alte documente legale în evidența contabilă și în arhiva societăţii)

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activităţile de prelucrare a datelor tale personale;
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul de opoziție – puteți sa vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabila;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

 

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către S.C. Behlert & Behlert Traduceri Autorizate S.R.L.., direct la sediul nostru: Sos. Giurgiului nr 104-116 bl. A, sc.4, parter, ap. 112 sector 4, Bucuresti, prin e-mail la adresa: rgdpr@traducerisector4.ro, telefonic la nr de telefon: 0734 012 706

 

Putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal unor potențiali colaboratori ai Societăţii noastre (traducători profesioniști, de exemplu), dar numai după ce ne-am asigurat:

 1. a) printr-un contract că aceste informații sunt păstrate în siguranță și
 2. b) că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

Aplicăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru a asigura și proteja și confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Am numit un Ofițer pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă exista nelămuriri cu privire la orice aspect ce tine de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menţionate.

 

Acesta poate fi contactat direct la sediul nostru: Sos. Giurgiului nr 104-116 bl. A, sc.4, parter, ap. 112, biroul nr 1, sector 4, Bucuresti

prin e-mail la adresa:rgdpr@traducerisector4.ro

Telefonic la nr de telefon: 0734 012 706

 

În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către S.C. Behlert & Behlert Traduceri Autorizate S.R.L.., în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor.

 

Call Now ButtonSuna